جستجو کردن
Close this search box.

مجتمع مسکونی فرمانیه

مجتمع مسکونی فرمانیه کارفرما: آقای مهندس فرهاد محل پروژه : فرمانیه  تعداد: 11 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، پرده برقی، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Smart Touch 6

مجتمع مسکونی ولنجک

مجتمع مسکونی ولنجک کارفرما: آقای مهندس رایکان محل پروژه : ولنجک  تعداد: 10 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  , ABB-Roomtouch , ABB-Tacteo و تاچ پنل Smart Touch […]

مجتمع مسکونی سالاریه قم

مجتمع مسکونی سالاریه قم کارفرما: آقای مهندس دهناد محل پروژه : قم  تعداد: 10 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim) ، پرده برقی،سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton 

مجتمع مسکونی نیاوران

مجتمع مسکونی نیاوران کارفرما: آقای مهندس هدایتی محل پروژه : نیاوران  تعداد: 10 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Divus7,10

مجتمع مسکونی عمید نیاوران

مجتمع مسکونی عمید نیاوران کارفرما: آقای مهندس اسدی محل پروژه : نیاوران  تعداد: 10 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF) با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton 

مجتمع مسکونی اقدسیه

مجتمع مسکونی اقدسیه کارفرما: آقای مهندس معصومی محل پروژه : نیاوران  تعداد: 10 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF) با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

مجتمع مسکونی نیاوران

مجتمع مسکونی نیاوران کارفرما: آقای مهندس روایی نیا محل پروژه : نیاوران  تعداد: 10 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ،سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-PriOn و تاچ پنل Astrum10

مجتمع مسکونی اقدسیه

مجتمع مسکونی اقدسیه کارفرما: آقای مهندس استاد عظیم محل پروژه : اقدسیه  تعداد: 6 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Busch Smart7

مجتمع مسکونی فرمانیه

مجتمع مسکونی فرمانیه کارفرما: آقای مهندس عسگری شمیرانی محل پروژه : فرمانیه  تعداد: 6 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Busch Smart7

مجتمع مسکونی نیاوران

مجتمع مسکونی نیاوران کارفرما: آقای مهندس سعیدی محل پروژه : نیاوران  تعداد: 5 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF) با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Tacteo

× پشتیبانی آنلاین