جستجو کردن
Close this search box.

مجتمع مسکونی دروس

مجتمع مسکونی دروس کارفرما: آقای ارج محل پروژه : دروس  تعداد: 48 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton 

مجتمع مسکونی ارغوان فرمانیه

مجتمع مسکونی ارغوان فرمانیه کارفرما: آقای مهندس اسفندیاری- آقای مهندس رضوی محل پروژه : فرمانیه  تعداد: 22 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند،،کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Divus10

مجتمع مسکونی پارمیس نیاوران

مجتمع مسکونی پارمیس نیاوران کارفرما: شرکت ساختمانی سپه محل پروژه : نیاوران  تعداد: 27 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

مجتمع مسکونی نیاوران

مجتمع مسکونی نیاوران کارفرما: آقای مهندس جلالیان محل پروژه : نیاوران  تعداد: 20 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

برج مسکونی ژوان پارک ولنجک

برج مسکونی ژوان پارک ولنجک کارفرما: آقای مهندس رضوی – آقای مهندس صائبی محل پروژه : ولنجک  تعداد: 42 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، پرده برقی با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton , ABB-PriOn 

مجتمع مسکونی آرین نیاوران

مجتمع مسکونی آرین نیاوران کارفرما: آقای مهندس آرین محل پروژه : نیاوران  تعداد: 15 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، پرده برقی، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Comfort Touch , Smart Touch 6

مجتمع مسکونی دروس

مجتمع مسکونی دروس کارفرما: آقای مهندس ابراهیم محل پروژه : دروس  تعداد: 15 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF) با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Control tronic

مجتمع مسکونی دروس

مجتمع مسکونی دروس آقای مهندس سالاریان زاده محل پروژه : دروس  تعداد: 14 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل  با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

مجتمع مسکونی کامرانیه

مجتمع مسکونی کامرانیه کارفرما: آقای مهندس شیشه بری محل پروژه : کامرانیه  تعداد: 12 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim) با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

مجتمع مسکونی نیاوران

مجتمع مسکونی نیاوران کارفرما: آقای مهندس لشگری محل پروژه : نیاوران  تعداد: 14 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

× پشتیبانی آنلاین