جستجو کردن
Close this search box.

مجتمع تجاری اداری نسیم صبا

مجتمع تجاری-اداری نسیم صبا،         کارفرما: شرکت نسیم صبا محل پروژه: جردن-تهران،                          تعداد:29 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل، پرده و کرکره برقی، سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند، کنترل از طریق موبایل و تبلت با استفاده از تجهیزات هوشمند برند  ABB آلمان : کلید های هوشمند  ABB-Tenton […]

ساختمان اداری پسیان

ساختمان اداری پسیان،              کارفرما: شرکت پایدار پی سازه(آقای مهندس انصاری) محل پروژه : زعفرانیه-تهران،               تعداد: 23 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سنسور های حضور KNX، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل، سیستم کنترل تردد، کنترل از طریق موبایل و تبلت با استفاده از تجهیزات هوشمند برند ABB آلمان : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل […]

ساختمان اداری EIED (دفتر مرکزی)

ساختمان اداری EIED (دفتر مرکزی)،        کارفرما: شرکت صنایع انرژی محل پروژه : خیابان گلزار-تهران،                      تعداد:15 طبقه کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل، پرده و کرکره برقی، کنترل از طریق موبایل و تبلت با استفاده از تجهیزات هوشمند برند  ABB آلمان : کلید هوشمند  ABB-Triton , ABB-Prionو تاچ پنل Divus 10”

مجتمع مسکونی آسیم

مجتمع مسکونی آسیم،          کارفرما: آقای مهندس اعلایی، آقای مهندس جامی، آقای مهندس کیانی محل پروژه: جماران-تهران،        تعداد:13 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل، پرده برقی، سیستم امنیتی، سیستم صوتی برند WHD   آلمان، سیستم درب باز کن تصویری متصل به سیستم هوشمند، کنترل از طریق موبایل و تبلت با استفاده از […]

مجتمع مسکونی آصف

مجتمع مسکونی آصف،        کارفرما: آقای مهندس رهبر محل پروژه: زعفرانیه-تهران،        تعداد:25 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF) ،  سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل،  کنترل از طریق موبایل و تبلت با استفاده از تجهیزات هوشمند برند ABB  آلمان : کلید های هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Comfort Touch

مجتمع مسکونی سعادت آباد

مجتمع مسکونی سعادت آباد کارفرما: آقای مهندس آسیابان محل پروژه : سعادت آباد  تعداد: 29 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، پرده برقی با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Smart Touch 6

مجتمع مسکونی جم نیاوران

مجتمع مسکونی جم نیاوران کارفرما: ملک ثابت محل پروژه : نیاوران  تعداد: 29 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، پرده برقی، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Comfort Touch , Smart Touch 6

مجتمع مسکونی دروس

مجتمع مسکونی دروس کارفرما: شرکت ایران سازه محل پروژه : دروس  تعداد: 29 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل  با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Smart Touch 6

برج مسکونی نیاوران

برج مسکونی نیاوران کارفرما: آقای تجلی محل پروژه : نیاوران  تعداد: 21 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل  با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton

برج مسکونی رویال رزیدنس و فلورا رزیدنس

برج مسکونی رویال رزیدنس و فلورا رزیدنس کارفرما: آقای دانیال زاده محل پروژه : کامرانیه  تعداد: 12 واحد کنترل هوشمند : روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل ، پرده برقی، کنترل از راه دور با استفاده از تجهیزات هوشمند : کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Comfort Touch , Divus10

× پشتیبانی آنلاین