مجتمع مسکونی کامرانیه

دسته بندی ها

دسته‌ها
کنترل هوشمند :

روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)

با استفاده از تجهیزات هوشمند :

کلید هوشمند  ABB-Triton

× پشتیبانی آنلاین