جستجو کردن
Close this search box.

مجتمع اداری

دسته بندی ها

دسته‌ها
کنترل هوشمند :

روشنایی(ON/OFF)

با استفاده از تجهیزات هوشمند :

کلید هوشمند  ABB-Triton و تاچ پنل Smart Touch 6

× پشتیبانی آنلاین