جستجو کردن
Close this search box.

مجتمع مسکونی پارامیس فرشته

دسته بندی ها

دسته‌ها
کنترل هوشمند :

روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)

با استفاده از تجهیزات هوشمند :

کلید هوشمند  ABB-PriOn 

× پشتیبانی آنلاین