برج مسکونی نیاوران

دسته بندی ها

دسته‌ها
کنترل هوشمند :

روشنایی(ON/OFF)،  روشنایی(Dim)، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل 

با استفاده از تجهیزات هوشمند :

کلید هوشمند  ABB-Triton

× پشتیبانی آنلاین