هوشمند سازی برق ساختمان

هوشمند سازی برق ساختمان - knx.ir

فهرست مطالب هوشمندسازی برق ساختمان هوشمند سازی برق ساختمان بر نحوه کنترل تمام تجهیزات و وسایل برقی موجود در محیط از راه دور تمرکز داشته و سیستم روشنایی، امنیتی و حتی سرمایشی و گرمایشی را تحت تاثیر قرار می دهد. با راه اندزی سیستم برق هوشمند ساختمان نه تنها نحوه کنترل وسایل، بلکه سیم کشی […]

هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان - knx.ir

فهرست مطالب ساختمان هوشمند هوشمند سازی ساختمان از مهم ترین اثرات توسعه تکنولوژی و روی کار آمدن مبحث IOT یا همان اینترنت اشیا است. ساختمان هایی که اصطلاحا هوشمند می باشند، میان وسایل الکتریکی و الکترونیکی مختلف خود ارتباط برقرار نموده و میتوان آنها را از راه دور نیز کنترل کرد. به همین دلیل درصد […]

خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند چیست - knx.ir

فهرست مطالب خانه هوشمند خانه  هوشمند یا اسمارت هوم smart home ورود تکنولوژی به زندگی را به خوبی بازگو می کند و شرایطی را فراهم نموده تا کنترل بسیاری از سیستم های موجود در منزل را از راه دور در اختیار داشته باشید. مزایای متعدد این خانه ها و تاثیر شگفت انگیز آنها بر آسایش […]

× پشتیبانی آنلاین